alarm 10/30/2019 6:29:57 PM

ตรวจสอบปัญหาเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือผิดพลาด

Blog

เหตุผลหลักที่เราเลือกใช้เครื่องสแกนคือการบันทึกเวลาซึ่งแน่นอนว่าระบบบันทึกเวลาในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่หากเราพบว่าเวลาที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าผิดเพี้ยนไปจากที่ควรเป็น เช่น วันที่และเวลาปัจจุบันคือ 1/11/2019 เวลา 08.30 น. แต่เวลาที่แสดงหน้าเครื่องสแกนกลับเป็นวันที่ 1/1/2000 เวลา 08.30 น. หรืออาจเป็นวันเวลาอื่นที่ไม่ตรงกับเวลาในปัจจุบัน ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทั่วไปแทบทุกราย ดังนั้นบทความนี้เรามาเรียนรู้กันว่าเวลาที่ปรับเปลี่ยนไปเกิดขึ้นได้จากเหตุใดบ้าง และเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรไม่ให้เวลาผิดเพี้ยนไปจากเวลาที่ควรเป็น

เรามาเริ่มกันที่สาเหตุสำคัญที่เวลาหน้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าผิดเพี้ยนไปจากเวลาปัจจุบันกันก่อน แอดมินสรุปสาเหตุได้ดังนี้
1. เวลาถูกปรับโดย admin หรือพนักงานจากการเข้าระบบเมนูเครื่องสแกน กรณีนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงและแอดมินพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่กว่า 80% เจอปัญหาเวลาผิดเพี้ยนจากการเข้าไปปรับเวลาโดย admin ซึ่งตามปกติแล้วเวลาที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าอาจมีเดินช้าลงบ้างตามสภาพและอายุการใช้งาน เช่น เวลาปกติ 08.30 น. แต่เวลาที่เครื่องสแกนอาจเป็น 08.28 น. ดังนั้น admin จึงเข้าไปปรับแก้ไขเวลาใหม่ให้เป็นปัจจุบันแต่อาจเผลอกดโดนจุดอื่น เช่น ต้องการปรับแค่หน่วยนาทีแต่กลับไปเผลอกดขึ้นหรือลงตรงปี พ.ศ จึงทำให้ปี พ.ศ เปลี่ยนไป เมื่อ admin แก้ไขหน่วยนาทีเรียบร้อยแล้วก็ได้ตอบตกลงโดยไม่ทันได้สังเกตุว่าปี พ.ศ ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วจากที่เรากดพลาด จึงทำให้รูปแบบวันที่ในเครื่องสแกนไม่ถูกต้องนั้นเอง
2. ปัญหาไฟดับและถ่านไบออสที่ใช้เลี้ยงระบบเวลาในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าหมด ซึ่งเมื่อไฟดับประกอบกับถ่านไบออสในตัวเครื่องสแกนหมดจึงทำให้เวลาถูกรีเซ็ตใหม่เป็นเวลาค่าเริ่มต้นตามเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นนั้นๆ ของเครื่องสแกน ซึ่งปกติแล้วเมื่อเวลาถูกเซ็ตจะกลับไปเริ่มต้นที่วันที่ 1/1/2000 

เมื่อเราทราบเหตุของปัญหากันแล้วเรามาเรียนรู้กันต่อว่าจะป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจากความผิดเพี้ยนของระบบเวลาได้อย่างไร?
1. แนะนำให้เพิ่มความรอบคอบในการปรับแก้ไขเวลาของ admin ก่อนออกจากเมนูวันที่และเวลาของเครื่องสแกน ให้สังเกตุรูปแบบวันที่ วัน เดือน ปี ชั่วโมง นาที อีกครั้ง และเมื่อตอบตกลงที่จะปรับแก้ไขเวลาแล้วให้สังเกตุดูว่าเวลาที่หน้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเป็นเวลาที่ถูกต้องหรือไม่?
2. หมั่นสังเกตุเวลาที่หน้าเครื่องสแกนอยู่เสมอว่ายังคงเป็นปัจจุบันหรือไม่ให้ดูทั้ง ปี เดือน วัน ชั่วโมง นาที เพราะหากเราใช้งานเครื่องสแกนมาเป็นเวลานานกว่า 2 ปี อาจเจอปัญหาถ่านไบออสของเครื่องสแกนเสื่อมสภาพหรือหมดถ่านไปแล้วก็ได้ หากเจอปัญหาไฟดับในช่วงเวลาที่เราไม่ทราบเมื่อไฟมาก็อาจพบว่าเวลาหน้าเครื่องสแกนถูกรีเซ็ตไปเรียบร้อยแล้ว 
3. ให้เปลี่ยนถ่านไบออสใหม่เมื่อพบว่าเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเริ่มเดินช้าลง

และหากพบว่าบันทึกเวลาหายเนื่องจากเวลาที่หน้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าผิดเพี้ยน แอดมินแนะนำให้เรียกรายงานจากวันเดือนปีที่พบว่าผิดเพี้ยนไป บันทึกเวลาของพนักงานทั้งหมดจะไปอยู่ที่นั้น.. และสุดท้ายคงต้องบอกว่าระบบจะดีแค่ไหน สินค้าจะได้มาตรฐานสากลเพียงใด หากเราใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง ขาดความรอบคอบในการตรวจเช็คก็อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ 
www.charoentech.com