alarm 2/18/2020 6:31:39 PM

ตัวอย่างรายงานโปรแกรมคำนวณเวลา HIP Premium Time

Blog

ตัวอย่างรายงานโปรแกรมคำนวณเวลา Premium Time

รายงานของโปรแกรมคำนวณเวลาถือเป็นหัวใจหลักของเครื่องสแกนใบหน้าและเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เนื่องจากเครื่องสแกนใบหน้าเขาทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลโดยการเปรียบเทียบใบหน้า เปรียบเทียบลายนิ้วมือกับต้นฉบับที่เก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของเครื่องสแกนหากข้อมูลตรงกันระบบก็จะยอมให้บันทึกเข้างาน เช่นเดียวกับการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่มีหน้าที่เพียงแค่เก็บข้อมูล ในการดูการบันทึกเวลาเข้าออกเพื่อนำไปทำเงินเดือนนั้นจะใช้โปรแกรมคำนวณเวลาเพื่อรวบรวมข้อมูลจากเครื่องสแกนใบหน้าและเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาสรุปเป็นรายงานรูปแบบต่างๆ พร้อมให้โอนข้อมูลออก Excel หรือ PDF หรือ Text File เข้าโปรแกรมเงินเดือน payroll ต่อไป

เรามาดูกันว่ารายงานโปรแกรมคำนวณเวลา Premium Time มีรูปแบบและหน้าตาแบบไหนกันบ้าง เพื่อให้ผู้ใช้งานตัดสินใจสั่งซื้อได้อย่างไม่ผิดหวังทราบผลลัพธ์จากการใช้งานก่อนการสั่งซื้อ ระบบของเครื่องสแกนใบหน้าและเครื่องสแกนลายนิ้วมือสามารถให้รายงานได้มากกว่า 10 รูปแบบรายงาน แต่ละรายงานก็ให้รูปแบบรายงานที่ไม่เหมือนกัน เรามาเริ่มกันที่เมนูแรกกันเลย รายงานในเมนู "เวลาทำงาน" มีด้วยกัน รายงานได้แก่

เวลาทำงาน” รายงานนี้จะเป็นข้อมูล List รายละเอียดว่าพนักงานมีการสแกนไปกี่ครั้ง ตอนไหนบ้าง ซึ่งหากต้องการค้นหาประวัติหรือข้อมูลการบันทึกรายงานนี้จะให้ประโยชน์ได้อย่างมาก โดยนอกจากจะบอกว่าใครสแกนเวลาเท่าไหร่แล้วรายงานนี้ยังบอกได้ด้วยว่าพนักงานสแกนนิ้วหรือใบหน้าที่เครื่องไหน สมมติว่าเรามีเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าอยู่ 10 เครื่อง แยกกันอยู่แต่ละไซด์งาน เราสามารถตั้งค่าได้ว่าเครื่องที่ 1 อยู่ไซต์ไหน เครื่องที่ 2 อยู่ไซต์ไหน เมื่อพนักงานสแกนเราก็จะรู้ได้เลยว่าพนักงานสแกนเข้างานที่ไซต์ไหนสแกนออกงานที่ไซต์ไหนบ้าง

 

เข้าครั้งแรกออกครั้งสุดท้าย” รายงานนี้จะแสดงข้อมูลการสแกนของพนักงานเพียง ครั้งต่อวัน ช่วยให้เห็นภาพง่ายขึ้นว่าพนักงานมากี่โมงและกลับตอนกี่โมง รายงานนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับหน่วยงานที่ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าร่วมกับชุดควบคุมประตู (เปิดปิดประตู) เพราะหนึ่งวันคงมีการสแกนมากกว่า 5 ครั้ง เราสรุปแค่เข้าครั้งแรกออกครั้งสุดท้ายจะได้เห็นภาพว่าพนักงานมาทำงานกี่โมงและกลับกี่โมงนั้นเอง


 

แสดงบันทึกตามเวลาที่กำหนด” เป็นรายงานที่สรุปให้เห็นว่าพนักงานมีการเข้างานตามเวลาที่เรากำหนดไว้หรือไม่ ในระหว่างเวลาที่เรากำหนดไว้มีการสแกนเข้าออกกี่ครั้ง แต่รายงานจะสรุปให้แค่การสแกนครั้งแรกออกครั้งสุดท้าย เช่น กำหนดเข้างาน 8.00 เลิก 17.00 เป็นต้น


 

เรามาต่อกันที่เมนูถัดไปของโปรแกรมคำนวณเวลา Premium Time เครื่องสแกนใบหน้า และ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ นั้นก็คือ คำนวณเวลาการทำงาน ซึ่งเมนูนี้ให้รายงานทั้งหมด รายงาน ดังต่อไปนี้

แสดงข้อมูลทั้งหมด” เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลการบันทึกเวลาของพนักงานทั้งหมด


 

ข้อมูลดูแบบง่าย” รายงานนี้เป็นรายงานที่ HIT ที่สุดของผู้ใช้งานเลยทีเดียว เพราะรูปแบบรายงานจัดมาได้แบบดูง่ายสบายตา สแกนกี่ครั้งต่อวันแสดงให้เห็นในบรรทัดเดียว