alarm 11/14/2020 6:04:27 PM

ปัญหาการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่พบได้บ่อย

Blog

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงปัญหาหรืออุปสรรค์ในการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากันบ้าง โดยแอดมินพบว่าลูกค้าหลายรายเจอปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าไม่ยอมรับการสแกนของพนักงาน (เครื่องสแกนให้ลองสแกนใหม่อีกครั้ง) หมายความว่าพนักงานต้องสแกนหลายครั้งเครื่องสแกนจึงจะยอมบันทึกเวลาให้ ปัญหานี้เกิดขึ้นได้กับทุกหน้างาน ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจกันว่าทำไมเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจึงไม่ยอมบันทึกเวลาให้พนักงาน และเมื่อปัญหานี้เราจะต้องทำอย่างไรพนักงานจึงจะสแกนได้ง่ายและรวดเร็วไม่เจอปัญหาอีก

หลักการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าคือการเปรียบเทียบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหากข้อมูลถูกต้องตรงกันเครื่องสแกนจะบันทึกเวลาให้โดยจะส่งเสียงออกมาว่า บันทึกสำเร็จค่ะหรือตกลงค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันได้ จึงทำให้เครื่องสแกนไม่สามารถบันทึกเวลาให้พนักงานได้นั้นเอง เช่น ข้อมูลที่นายทรงกลดเก็บไว้ในเครื่องสแกนคือ 8 แต่เมื่อนายทรงกลดมาสแกนข้อมูลที่ประมวลผลได้คือ 3 แม้ข้อมูลที่ได้จะหน้าตาใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่เหมือนกัน เครื่องสแกนจึงไม่สามารถยอมรับการสแกนนั้นได้ ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจกันว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้พนักงานสแกนนิ้วหรือหน้าได้ง่ายที่สุดดังนี้ 
1. เริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลเข้าเครื่องสแกน เราจะต้องเก็บข้อมูลที่คมชัดมีคุณภาพและเก็บสำรองลายนิ้วมือให้พนักงานด้วย ตำแหน่งที่เก็บลายนิ้วมือควรเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พนักงานต้องสแกน (ควรติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าก่อนการเก็บข้อมูลพนักงาน) 
2. การวางลายนิ้วมือของพนักงานจะต้องวางนิ้วให้อยู่ตรงกลางและปลายนิ้วต้องวางให้สุดหัวอ่านเพื่อให้เครื่องสแกนเก็บข้อมูลลายนิ้วมือของพนักงานไปให้ได้เยอะที่สุด ในยามที่พนักงานมาสแกนจะได้มีพื้นที่ในการประมวลผลลายนิ้วมือเยอะขึ้น 
3. ไม่ควรวางนิ้วเอียง เบี่ยงซ้าย เบี่ยงขวา ควรวางตรงๆ เพื่อประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลเข้าระบบ
4. ก่อนการสแกนนิ้วควรเช็ดทำความสะอาดมือเสมอ เพราะหากมือเปียกน้ำ ชื้น มีสิ่งสกปรกอุดตันร่องลายนิ้วมือจะทำให้เครื่องสแกนไม่สามารถประมวลผลลายนิ้วมือนั้นได้ 
5. ตอนเก็บลายนิ้วมือวางนิ้วอย่างไรตอนมาสแกนเข้าออกงานก็จะต้องวางนิ้วแบบนั้นจะช่วยให้สแกนได้ง่ายขึ้น (ประเด็นนี้มีส่วนอย่างมากที่ทำให้การสแกนเข้าหรือออกงานทำได้ง่ายหรือยาก)
6. ไม่ควรวางนิ้วแช่ไว้นานเกิน 1 วินาที ปกติเครื่องสแกนจะอ่านลายนิ้วมือภายใน 1 วินาที เมื่ออ่านลานนิ้วมือเสร็จเราจะได้ยินเสียง buzzer ดัง "แต๊ก" ให้ยกนิ้วออกได้เลยไม่ต้องวางนิ้วค้างไว้รอให้เครื่องสแกนแจ้งบันทึกสำเร็จ
7. แนะนำให้ผู้ดูแลเครื่องสแกนหมั่นเคลียร์ข้อมูลขยะออกจากเครื่องสแกนเป็นประจำเพื่อให้เครื่องสแกนทำงานได้เร็วขึ้น เช่น บันทึกเวลาที่ประมวลผลแล้ว ลายนิ้วมือหรือข้อมูลพนักงานที่ลาออกแล้ว เป็นต้น 
8. หากพบว่าพนักงานไม่สามารถสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าได้อีกให้เก็บลายนิ้วมือหรือใบหน้าพนักงานใหม่อีกครั้งเพื่ออัพเดทข้อมูลในระบบ

tips : แนะนำเครื่องสแกนใบหน้า cmi f65s สแกนได้ทั้งใบหน้าและลายนิ้วมือมาพร้อมแบตเตอรี่แบคอัพในตัว

เพียงใส่ใจในการเก็บข้อมูลเข้าเครื่องสแกนครั้งแรกและให้ความสำคัญกับความสะอาดของนิ้วมือจะช่วยให้การใช้งานง่ายขึ้น
www.thai-icontech.com