เครื่องสแกนใบหน้า HIP รุ่น CMi F75S รองรับการตรวจสอบด้วยระบบสแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ ทาบบัตรและกดรหัสผ่าน แสดงผลการทำงานด้วยจอภาพสีเหมาะสำหรับสแกนเพื่อลงเวลาทำงานและระบบยังรองรับการควบคุมการเปิด-ปิดประตูได้ด้วย เชื่อมต่อส่งออกข้อมูลได้ทั้ง USB Communication, TCP/IP และ wifi อีกทั้งยังถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ได้ (การใช้งานผ่านระบบ cloud มี ค่าบริการรายปี) คลิกอ่านต่อ...
รายงานของโปรแกรมคำนวณเวลาถือเป็นหัวใจหลักของเครื่องสแกนใบหน้าและเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เนื่องจากเครื่องสแกนใบหน้าเขาทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลโดยการเปรียบเทียบใบหน้า เปรียบเทียบลายนิ้วมือกับต้นฉบับที่เก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของเครื่องสแกนหากข้อมูลตรงกันระบบก็จะยอมให้บันทึกเข้างาน เช่นเดียวกับการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่มีหน้าที่เพียงแค่เก็บข้อมูล ในการดูการบันทึกเวลาเข้าออกเพื่อนำไปทำเงินเดือนนั้นจะใช้โปรแกรมคำนวณเวลาเพื่อรวบรวมข้อมูลจากเครื่องสแกนใบหน้าและเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาสรุปเป็นรายงานรูป คลิกอ่านต่อ...
ฟังก์ชั่นหลักของระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าคือการเก็บบันทึกประวัติการสแกนซึ่งแต่ละรุ่นจะรองรับการบันทึกเวลาได้ตามจำนวนที่ระบุในสเปคของอุปกรณ์ ทุกครั้งที่มีการสแกนเข้าหรือออก เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจะเก็บบันทึก record ไว้ทุกครั้ง (บันทึกเวลาที่สแกน) เครื่องสแกนบางรุ่นอาจเก็บบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ เครื่องสแกนบางรุ่นอาจได้ 160,000 รายการและเครื่องสแกนบางรุ่นอาจได้สูงถึง 200,000 รายการ ถึงแม้ว่าแต่ละรุ่นจะเก็บบันทึกเวลาเข้า-ออกได้ไม่เท่ากันแต่เครื่องสแกนก็มีคุณสมบัติหนึ่งข้อที่เหมือนกันก็คือเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกรุ่นจะไม่ คลิกอ่านต่อ...
เหตุผลหลักที่เราเลือกใช้เครื่องสแกนคือการบันทึกเวลาซึ่งแน่นอนว่าระบบบันทึกเวลาในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่หากเราพบว่าเวลาที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าผิดเพี้ยนไปจากที่ควรเป็น เช่น วันที่และเวลาปัจจุบันคือ 1/11/2019 เวลา 08.30 น. แต่เวลาที่แสดงหน้าเครื่องสแกนกลับเป็นวันที่ 1/1/2000 เวลา 08.30 น. หรืออาจเป็นวันเวลาอื่นที่ไม่ตรงกับเวลาในปัจจุบัน ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ใช้งานเครื่องสแกน คลิกอ่านต่อ...
หลายๆ ท่านที่เริ่มต้นใช้ เครื่องสแกนใบหน้า หรือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ อาจเจอปัญหาว่าไม่สามารถเชื่อมต่อ เครื่องสแกนใบหน้า หรือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ กับคอมพิวเตอร์ผ่านสายแลนด์ได้ ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหานี้ในเบื้องต้นกัน แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหา ขอแนะนำรูปแบบการเชื่อมต่อของ เครื่องสแกนใบหน้า และ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ให้ทราบกันอีกครั้ง คลิกอ่านต่อ...