แหนมดอนเมือง นครนายก

Blog

ภาพหน้างานครั้งนี้เป็นการใช้บริการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้แก่ บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด หน้างาน อำเภอองรักษ์ จังหวัดนครนายก โดยครั้งนี้ลูกค้ายังคงเลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นเดิมเหมือนที่เคยใช้งาน คือ HIP ci690s ทำงานร่วมกับชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด เพื่อควบคุมการเข้าออกภายองค์กรป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาต

อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งสำหรับหน้างานนี้
1. ชุดควบคุมประตู ci690s พร้อมชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

สำหรับลูกค้าที่ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ไม้กั้นรถยนต์ ติดต่อเราได้ที่ 089-106-2456
www.thai-icontech.com