หมู่บ้าน KIN หทัยราษฎร์

Blog

ภาพหน้างานครั้งนี้เป็นการให้บริการติดตั้งชุดไม้กั้นรถยนต์แก่ หมู่บ้าน kin หทัยราษฎร์ 34 ลูกค้าเลือกใช้ชุดไม้กั้นรถยนต์ HIP รุ่น cmb3066 ทำงานร่วมกับระบบทาบบัตรระยะใกล้ จำนวน 2 ชุด (เข้า 1 ออก 1) ใช้ระยะการทาบบัตร 30-50cm เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกบ้าน ช่วยคัดแยกบุคคลภายนอกหรือผู้ติดต่อก่อนเข้าและออกโครงการช่วยให้เจ้าหน้าที่ รปภ. ตรวจสอบรักษาความปลอดภัยได้รัดกุมยิ่งขึ้น


อุปกรณ์ที่ใช้งานสำหรับหน้างานครั้งนี้
1. ชุดไม้กั้นรถยนต์ cmb3066 ระบบทาบบัตร จำนวน 2 ชุด
2. บัตรผ่านระยะ 30-50cm จำนวน 200 ใบ


หรือหากต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ไม้กั้นรถยนต์ ติดต่อเราได้ที่นี้ 089-106-2456
www.thai-icontech.com