ระบบคิดเงินลานจอดรถ

Blog

ภาพหน้างานชุดนี้เป็นการให้บริการติดตั้งชุดไม้กั้นรถยนต์ระบบคิดเงินลานจอดรถ โดยลูกค้าเลือกใช้ชุดไม้กั้นรถยนต์ hip รุ่น cmb3066 ทำงานร่วมกับระบบคิดเงินลานจอดรถ จำนวน 1 ชุด (1 เข้า 1 ออก) ข้อกำหนดของระบบคิดเงินลานจอดรถคือ ระบบจะแบ่งอยู่ใช้บริการออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ใช้บริการลานจอดรถแบบรายชั่วโมง (2) ผู้ใช้บริการลานจอดแบบเหมาจ่าย 12 ช.ม. กลางวัน (3) ผู้ใช้บริการลานจอดรถแบบเหมาจ่าย 12 ช.ม. กลางคืน (4) ผู้ใช้บริการลานจอดรถแบบรายเดือน สำหรับผู้ใช้บริการแบบรายเดือนสามารถใช้บัตรผ่านทาบที่เครื่องอ่านบัตรเพื่อสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้เอง 

หรือหากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนใบหน้า, ระบบไม้กั้นรถยนต์, ระบบคิดเงินลานจอดรถ, ระบบนาฬิกายาม ติดต่อเราได้ที่ 089-106-2456
www.thai-icontech.com