บจก.รูบีคอน

Blog

ภาพหน้างานชุดนี้เป็นการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือทำงานร่วมกับการเปิดปิดประตูและบันทึกเวลาทำงาน จำนวน 3 ชุด (ควบคุมการเปิดปิดประตู 2 ชุด สำหรับบันทึกเวลาทำงาน 1 ชุด) ให้แก่ บริษัท รูบีคอน จำกัด โดยลูกค้าเลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ hip รุ่น ci690s เพื่อเป้าหมายที่ลูกค้าวางไว้ 3 ข้อคือ (1) ใช้ระบบดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนเข้าโปรแกรมอัตโนมัติแบบ real time (2) ใช้ฐานข้อมูล SQL (3) แต่ง text file เพื่อส่งข้อมูลเข้าโปรแกรมเงินเดือน pay day 

สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci690s เพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่นี้ >> ci690s 

หรือหากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ไม้กั้นรถยนต์ ระบบนาฬิกายาม สามารถติดต่อเราได้ที่นี้ โทร.089-106-2456
www.thai-icontech.com