บมจ.พีพี ไพร์ม

Blog

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP รุ่น ci691s พร้อมชุด power supply จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ควบคุมการกดเลือกชั้นภายในลิฟ ซึ่งลูกค้าต้องการล็อคลิฟบางชั้นไว้ผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถกดเลือกชั้นดังกล่าวได้ หากจะไปชั้นดังกล่าวจะต้องสแกนลายนิ้วมือก่อนเท่านั้นและเมื่อสแกนลายนิ้วมือผ่านระบบจะกดเลือกชั้นนั้นให้อัตโนมัติ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสำหรับหน้างานครั้งนี้
1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci691s จำนวน 1 เครื่อง
2. ชุด power supply 12v 3a พร้อมแบตเตอรี่จำนวน 1 ชุด
สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่นี้ >> เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci691s

หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า นาฬิกายาม ไม้กั้นรถยนต์ ติดต่อเราได้ที่ 089-106-2456
www.thai-icontech.com