กรมท่าอากาศยาน

Blog

ภาพหน้างานครั้งนี้เป็นการให้บริการติดตั้งชุดควบคุมประตูแก่ กรมท่าอากาศยาน ลูกค้าเลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP รุ่น ci691s ทำงานร่วมกับชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด ใช้สำหรับควบคุมการเข้าออกภายในพื้นที่ส่วนต่างๆ ของสำนักงาน ซึ่งจะอนุญาตให้ผ่านเข้าออกได้เฉพาะบุคคลที่มีสิทธิเท่านั้น ส่วนบุคคลภายนอกจะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะเข้าพื้นที่ได้ 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสำหรับหน้างานนี้
1. ชุดควบคุมประตู HIP รุ่น ci691s พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด


หากต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ไม้กั้นรถยนต์ ติดต่อเราได้ที่ 089-106-2456

www.thai-icontech.com