บจก.เอสอีโอ สเตชั่น

Blog

ภาพหน้างานครั้งนี้เป็นการให้บริการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือทำงานร่วมกับชุดควบคุมประตูชนิดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด ให้แก่ บริษัท เอส อี โอ สเตชั่น จำกัด เพื่อควบคุมการเข้าออกพื้นที่ในสำนักงาน โดยการติดตั้งอุปกรณ์ครั้งนี้เป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมหลังจากที่ลูกค้าได้เลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือจำนวน 2 ชุด (ติดตั้งควบคุมการเข้าออกประตู 1 ชุด ติดตั้งสำหรับบันทึกเวลาทำงาน 1 ชุด) 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสำหรับหน้างานครั้งนี้
1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP ci691s พร้อมชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด
สำหรับลูกค้าที่ต้องการรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่หน้าสินค้า ชุดควบคุมประตู รายการสินค้า ชุด ci691s

หรือลูกค้าท่านใดต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ไม้กั้นรถยนต์ ติดต่อเราได้ที่นี้ 089-106-2456

www.thai-icontech.com