โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

Blog

ภาพหน้างานครั้งนี้เป็นของ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สุขุมวิท 101/1 ลูกค้าเลือกใช้เครื่องสแกนใบหน้า HIP รุ่น cmi f65s จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้บันทึกเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ และต้องการให้เครื่องสแกนใบหน้าทั้ง 2 เครื่องใช้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกัน เจ้าหน้าที่สามารถสแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมือที่เครื่องสแกนเครื่องไหนก็ได้ ข้อมูลก็จะเชื่อมโยงผ่านระบบแลนเข้ามายังโปรแกรม premium time เพื่อดูเวลาทำงานได้เลย

อุปกรณ์ที่ใช้ในครั้งนี้

1. เครื่องสแกนใบหน้า cmi f65s จำนวน 2 เครื่อง 

สำหรับท่านที่ต้องการคำแนะนำในระบบของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ไม้กั้นรถยนต์ โทรหาเราได้ที่ 089-106-2456