Blog
คลังสินค้าโชปี้ ถนนบางนาตราด

ภาพหน้างานชุดนี้เป็นการให้บริการติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์สั่งงานด้วยปุ่มกดและรีโมท จำนวน 4 ชุด ให้แก่คลังสินค้าโชปี้ ถนนบางนาตราด ...

Blog
ลานจอดรถ รามอินทรา 60

ภาพหน้างานชุดนี้เป็นการให้บริการติดตั้งชุดไม้กั้นรถยนต์ระบบ easy pass (อ่านบัตรด้วยสัญญาณบลูทูธ คลื่น 433mhz) ...

Blog
ไอลีฟ ไพร์ม ประชาอุทิศ 90

ภาพหน้างานครั้งนี้เป็นการให้บริการติดตั้งชุดไม้กั้นรถยนต์ระบบ easy pass ให้แก่ โครงการไอลีฟ ไพร์ม ประชาอุทิศ 90 ...

Blog
cctv @มบ.สวัสดิการนายทหาร

ภาพหน้างานชุดนี้เป็นการให้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้แก่ หมู่บ้านสวัสดิการนายทหาร รามอินทรา 61 ซึ่งจากเดิมที่ลูกค้าติดตั้งกล้องวงจรปิด hik ...

Blog
บจก.รูบีคอน

ภาพหน้างานชุดนี้เป็นการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือทำงานร่วมกับการเปิดปิดประตูและบันทึกเวลาทำงาน จำนวน 3 ชุด (ควบคุมการเปิดปิดประตู 2 ชุด ...

Blog
เครื่องสแกนใบหน้า on cloud

ภาพหน้างานชุดนี้เป็นการให้บริการติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับบันทึกเวลาเข้าออกงาน ทำงานด้วยระบบ online ผ่าน cloud server ...

Blog
ระบบคิดเงินลานจอดรถ

ภาพหน้างานชุดนี้เป็นการให้บริการติดตั้งชุดไม้กั้นรถยนต์ระบบคิดเงินลานจอดรถ โดยลูกค้าเลือกใช้ชุดไม้กั้นรถยนต์ hip รุ่น cmb3066 ทำงานร่วมกับระบบ ...

Blog
หมู่บ้าน KIN หทัยราษฎร์

ภาพหน้างานครั้งนี้เป็นการให้บริการติดตั้งชุดไม้กั้นรถยนต์แก่ หมู่บ้าน kin หทัยราษฎร์ 34 ลูกค้าเลือกใช้ชุดไม้กั้นรถยนต์ HIP รุ่น cmb3066 ทำงานร่วมกับระบบทาบ ...

Blog
แหนมดอนเมือง นครนายก

ครั้งนี้ลูกค้ายังคงเลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นเดิมเหมือนที่เคยใช้งาน คือ HIP ci690s ทำงานร่วมกับชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ...

Blog
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ลูกค้าต้องการให้เครื่องสแกนใบหน้าทั้ง 2 เครื่องใช้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกัน เจ้าหน้าที่สามารถสแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมือที่เครื่องสแกนเครื่องไหนก็ได้ ...

Blog
คณะแพทย์ศาสตร์ ม.จุฬา

หน่วยปฏิบัติการวิจัยไวรัสวิทยาทางการแพทย์ประยุกต์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP รุ่น ci690s ...

Blog
บจก.เอสอีโอ สเตชั่น

ภาพหน้างานครั้งนี้เป็นการให้บริการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือทำงานร่วมกับชุดควบคุมประตูชนิดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด ...

Blog
บจก.พีพีแอล ปิโตรเลียม 99

บริษัท พีพีแอล ปิโตรเลียม 99 จำกัด อ.องรักษ์ จันทบุรี เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของทางแหนมดอนเมือง โดยนอกจากลูกค้าจะใช้เครื่องสแกนลาย ...

Blog
กรมท่าอากาศยาน

ลูกค้าเลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP รุ่น ci691s ทำงานร่วมกับชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด ใช้สำหรับควบคุมการเข้าออกภายในพื้นที่ส่วนต่างๆ ของสำนักงาน ...

Blog
บมจ.พีพี ไพร์ม

ลูกค้าเลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci691s เพื่อใช้ควบคุมการกดเลือกชั้นภายในลิฟ ซึ่งลูกค้าต้องการล็อคลิฟบางชั้นไว้ผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถกดเลือกชั้นดังกล่าวได้ ...

Blog
ชุดไม้กั้นรถยนต์ Manual (s)

ไม้กั้นรถยนต์ระบบปุ่มกดและรีโมท CMB3066 (s) Manual Set เป็นไม้กั้นรถยนต์ที่ทางเจริญเทคจัด set ขึ้นสำหรับหน่วยงานโครงการหมู่บ้านต่างๆ ที่ต้องการใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์แบบให้เจ้าหน้าที่ รปภ. เป็นผู้กดรีโมทสั่งยกไม้ขึ้นและลงในราคาประหยัด ซึ่งไม้กั้นรถยนต์ระบบปุ่มกดและรีโมท CMB3066 (s) Manual Set ประกอบไปด้วย ...

Blog
ติดตั้งระบบควบคุมการเปิดปิดประตู @ลูกค้าตัวอย่าง

ภาพหน้างานครั้งนี้แอดมินขออัพเดทภาพหน้างานการให้บริการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าให้แก่ลูกค้า 2 รายด้วยกันได้แก่ ...

Blog
ติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ easy pass

หมู่บ้านอารียา สวนา 1 เกษตร-นวมินทร์ เลือกใช้ชุดไม้กั้นรถยนต์ HIP รุ่น cmb3066 ความยาวแขนกั้น 6 เมตร ทำงานร่วมกับระบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass (ไม้กั้นรถยนต์ระบบ easy pass) จำนวน 3 ชุด โดยแบ่งเป็นติดตั้งที่ป้อมด้านหน้า 2 ชุด (เข้า 1 ออก 1) ...